Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 5

Số câu: 37 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 7 - 12