Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Tuần 1 - 17