Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 32 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 1 - 6