Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ Unit 4 đến Unit 6