Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 02

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập toàn bộ nội dung chương 1 và chương 2

Câu 1 Thông hiểu

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn chùm tia hội tụ


Câu 2 Nhận biết

Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất thì xảy ra hiện tượng:


Câu 3 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Vì sao người lái ô tô hay xe máy không dùng gương cầu lõm để quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?


Câu 7 Nhận biết

Trong các đơn vị sau, đơn vị nào là đơn vị của độ to:


Câu 11 Nhận biết

Để chống ô nhiễm tiếng ồn, người ta thường sử dụng các biện pháp:


Câu 13 Thông hiểu
Câu 14 Thông hiểu

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

Những vật sau đây phản xạ âm tốt


Câu 17 Thông hiểu

Âm phát ra càng cao (càng bổng) thì tần số dao động…….


Câu 19 Vận dụng

Một tia sáng truyền đến mặt gương và có tia phản xạ như hình vẽ.

Nếu góc \(a = {45^0}\) thì:


Câu 20 Vận dụng

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc \({30^0}\) thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:


Câu 21 Vận dụng

Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng \({60^0}\). Góc tạo bởi ảnh và mặt gương là:


Câu 22 Vận dụng

Trong các hình vẽ dưới đây, AB là vật sáng ; A'B' là ảnh của nó do gương phẳng tạo ra. Hỏi hình nào sai?


Câu 23 Vận dụng

Một người đứng áp tai vào đường ray. Một người thứ hai đứng cách đó một khoảng \(1700m\) gõ mạnh búa vào đường ray. Người thứ nhất nghe thấy tiếng búa truyền trong thanh ray sớm hơn tiếng búa truyền trong không khí là \(\dfrac{2}{3}s\). Biết tốc độ truyền âm trong không khí là \(340m/s\). Tốc độ truyền âm trong thép là:


Câu 24 Vận dụng

Bạn Nam sau khi nhìn thấy tia chớp \(3s\)thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là \(340m/s\). Khoảng cách từ nơi phát ra tia chớp đến chỗ Nam là:


Câu 25 Vận dụng

Một tàu thăm dò biển, khi phát ra một siêu âm xuống nước sau \(5\) giây nhận được tín hiệu phản hồi từ đáy biển. Biết vận tốc truyền âm của nước là \(1500m/s\) . Khi đó biển có độ sâu là: