Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Biểu thức đại số - Đề số 2

Số câu: 27 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 4: Biểu thức đại số