Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 28 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 5 - 8