Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 37 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 1 - 6