Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 1 - 5