Đề kiểm tra học kì 1- đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 90 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài Mở đầu đến bài Vi khuẩn