Đề kiểm tra học kì 1- đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 90 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài Mở đầu đến bài Vi khuẩn