Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 1 Thông hiểu

Tại sao bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm?


Câu 6 Thông hiểu

Đâu không phải là điểm tiến bộ của Người tinh khôn so với Người tối cổ?


Câu 7 Thông hiểu
Câu 9 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết

Điền từ vào chỗ trống: “… là những dấu tích vật chất người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất, các công trình kiến trúc,...” 


Câu 12 Nhận biết

Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào dưới đây xa Mặt Trời nhất?


Câu 14 Thông hiểu

Bảo tàng gì ở Pháp trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của người nguyên thủy?


Câu 15 Nhận biết

Người nguyên thủy thông qua gì để chinh phục thiên nhiên?


Câu 17 Nhận biết
Câu 19 Thông hiểu

Cư dân ở Bắc Bộ Việt Nam biết tới đồ đồng từ khi nào?


Câu 20 Thông hiểu

Đứng thứ năm trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước lớn nhất là


Câu 21 Thông hiểu

Để thể hiện các nhà máy thủy điện, người ta dùng kí hiệu


Câu 23 Nhận biết

Đứng thứ nhất trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước nhỏ nhất là


Câu 24 Vận dụng

Một thiên niên kỉ bằng bao nhiêu năm?


Câu 25 Vận dụng

Văn hóa Bắc Sơn thuộc địa phận tỉnh nào ngày nay?


Câu 26 Vận dụng

Điền từ vào câu sau: “Công cụ lao động bằng kim loại được sử dụng phổ biến không chỉ tác động trực tiếp đến kinh tế mà còn dẫn đến sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang …”


Câu 27 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng

Máy bay đi từ Hà nội đến Băng Cốc (Thái Lan), bay theo hướng nào sau đây ?


Câu 30 Vận dụng
Câu 31 Vận dụng

Cho bản đồ sau:

Để biểu hiện địa hình trong bản đồ trên, người ta chủ yếu sử dụng phương pháp


Câu 32 Vận dụng

Cho hình vẽ sau

Đặc điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất hình dạng của địa hình núi ở hình vẽ trên


Câu 34 Vận dụng

Hãy sắp xếp lại các ý sau sao cho đúng với thứ tự các bước khi vẽ lược đồ trí nhớ về đường đi từ nhà đến trường học.

1. Hồi tưởng điểm xuất phát và điểm kết thúc.

2. Xác định hướng đi và khoảng cách giữa các điểm mốc.

3. Nhớ lại những điểm mốc chính trên toàn bộ quãng đường.

4. Xác định hướng đi từ điểm xuất phát đến điểm đến.


Câu 35 Vận dụng
Câu 36 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng cao

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả


Câu 38 Vận dụng cao

Khi Luân Đôn là 4 giờ, thì ở Hà Nội là