Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 4

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài 1 - 3