Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

Số câu: 24 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 0, 1 , 2