Đề kiểm tra giữa kì 1- Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 1 Nhận biết

Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào dưới đây xa Mặt Trời nhất?


Câu 2 Thông hiểu

Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào dưới đây gần Mặt Trời nhất?


Câu 3 Thông hiểu

Đâu được coi là vệ tinh của Trái Đất?


Câu 4 Thông hiểu

Căn cứ nào sau đây không dùng để xác định độ cao tuyệt đối của các địa điểm trên bản đồ?


Câu 5 Nhận biết

Điền từ vào chỗ trống: “… là những dấu tích vật chất người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất, các công trình kiến trúc,...” 


Câu 6 Thông hiểu

Địa bàn đặt đúng hướng khi đường Bắc – Nam là đường gì?


Câu 7 Nhận biết

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của ai?


Câu 9 Thông hiểu

Trái Đất có bán kính Xích đạo là bao nhiêu?


Câu 10 Thông hiểu

Tại sao bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm?


Câu 12 Nhận biết

Nhà chính trị nào đã nói: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”?


Câu 16 Thông hiểu

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời chuyển động theo quỹ đạo nào?


Câu 17 Thông hiểu

Đứng thứ năm trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước lớn nhất là


Câu 18 Thông hiểu
Câu 20 Nhận biết
Câu 21 Nhận biết

Đứng thứ nhất trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước nhỏ nhất là


Câu 22 Thông hiểu

Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất đứng ở vị trí thứ mấy tính từ trong ra?


Câu 23 Thông hiểu

Để thể hiện các nhà máy thủy điện, người ta dùng kí hiệu


Câu 24 Thông hiểu

Điền từ vào chỗ còn thiếu: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường … nước nhà Việt Nam.”


Câu 25 Thông hiểu
Câu 26 Vận dụng

Sự kiện lịch sử nào diễn ra trước chiến thắng lịch sử năm 938 của Ngô Quyền 690 năm?


Câu 27 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng

Một thiên niên kỉ bằng bao nhiêu năm?


Câu 30 Vận dụng

Ở Tiểu học, em đã bước đầu được làm quen với một số kiến thức địa lí. Em hãy cho biết kiến thức địa lí không được học ở lớp 5?


Câu 32 Vận dụng

Cho bản đồ hướng di chuyển của cơn bão Doksuri đổ bộ vào nước ta:

Bão Doksuri di chuyển vào nước ta theo hướng


Câu 33 Vận dụng

Cho hình vẽ sau

Đặc điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất hình dạng của địa hình núi ở hình vẽ trên


Câu 34 Vận dụng

Cho bản đồ sau:

Để biểu hiện địa hình trong bản đồ trên, người ta chủ yếu sử dụng phương pháp


Câu 35 Vận dụng
Câu 36 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng

Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lực Côriolit, gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành:


Câu 39 Vận dụng cao

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả


Câu 40 Vận dụng cao

Khi Luân Đôn là 4 giờ, thì ở Hà Nội là