Đề kiểm tra giữa kì 1- Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 1 Nhận biết

Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào dưới đây xa Mặt Trời nhất?


Câu 2 Nhận biết

Các địa điểm thuộc khu vực nào sau đây có ngày, đêm dài suốt 6 tháng?


Câu 3 Nhận biết

Điền từ vào chỗ trống: “… là những dấu tích vật chất người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất, các công trình kiến trúc,...” 


Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết
Câu 9 Thông hiểu
Câu 13 Thông hiểu

Địa bàn đặt đúng hướng khi đường Bắc – Nam là đường gì?


Câu 14 Thông hiểu
Câu 15 Thông hiểu

Các dân tộc trên thế giới đều sử dụng chung một bộ lịch là


Câu 16 Nhận biết

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của ai?


Câu 18 Nhận biết

Nhà chính trị nào đã nói: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”?


Câu 21 Nhận biết

Đứng thứ nhất trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước nhỏ nhất là


Câu 22 Vận dụng
Câu 23 Vận dụng

Sự kiện lịch sử nào diễn ra trước chiến thắng lịch sử năm 938 của Ngô Quyền 690 năm?


Câu 24 Vận dụng

Một thiên niên kỉ bằng bao nhiêu năm?


Câu 25 Vận dụng

Ở Tiểu học, em đã bước đầu được làm quen với một số kiến thức địa lí. Em hãy cho biết kiến thức địa lí không được học ở lớp 5?


Câu 28 Vận dụng

Cho bản đồ sau:

Để biểu hiện địa hình trong bản đồ trên, người ta chủ yếu sử dụng phương pháp


Câu 29 Vận dụng

Cho hình vẽ sau

Đặc điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất hình dạng của địa hình núi ở hình vẽ trên


Câu 30 Vận dụng
Câu 31 Vận dụng

Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lực Côriolit, gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành:


Câu 32 Vận dụng
Câu 33 Vận dụng

Nam Phi nằm ở bán cầu Nam, vào ngày 22/12 có độ dài ngày đêm là


Câu 35 Vận dụng

Cho bản đồ hành chính các nước trên thế giới:

Thời gian diễn ra mùa nóng và mùa lạnh của nước ta hoàn toàn trái ngược quốc gia nào sau đây?


Câu 36 Vận dụng cao

Khi Luân Đôn là 4 giờ, thì ở Hà Nội là


Câu 37 Vận dụng cao

Ở nước ta: vào mùa hè, nhiều trường học và cơ quan nhà nước có lịch làm việc bắt đầu sớm hơn vào buổi sáng; ngược lại vào mùa đông lịch làm việc được lùi xuống muộn hơn. Sự thay đổi giờ như trên là do tác động của hệ quả


Câu 39 Vận dụng cao

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả


Câu 40 Vận dụng cao

             "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

              Ngày tháng mười chưa cười đã tối“.

Câu ca dao này chỉ đúng trong trường hợp ở