Đề kiểm tra giữa kì 1- Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2 của phần Lịch sử và địa lí

Câu 2 Nhận biết

Điền từ vào chỗ trống: “… là những dấu tích vật chất người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất, các công trình kiến trúc,...” 


Câu 3 Thông hiểu

Địa bàn đặt đúng hướng khi đường Bắc – Nam là đường gì?


Câu 4 Nhận biết

Nằm giữa hướng bắc và hướng đông là hướng


Câu 6 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết
Câu 9 Nhận biết

Đặc điểm của xã hội phương Đông có gì khác phương Tây?


Câu 10 Nhận biết

Mức độ thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ phụ thuộc vào


Câu 13 Thông hiểu

Một thế kỉ bằng bao nhiêu năm?


Câu 14 Nhận biết
Câu 15 Thông hiểu

Tại sao bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm?


Câu 16 Thông hiểu

Để thể hiện các nhà máy thủy điện, người ta dùng kí hiệu


Câu 17 Nhận biết

Đứng thứ nhất trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước nhỏ nhất là


Câu 20 Nhận biết

Đâu không phải là loại kí hiệu thường được sử dụng trên bản đồ?


Câu 21 Thông hiểu

Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào dưới đây gần Mặt Trời nhất?


Câu 22 Thông hiểu
Câu 23 Thông hiểu

Một bản đồ có ghi tỉ lệ 1: 500.000 có nghĩa là 1cm trên bản đồ tương ứng với


Câu 24 Nhận biết

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của ai?


Câu 25 Nhận biết

Người nguyên thủy thông qua gì để chinh phục thiên nhiên?


Câu 26 Vận dụng
Câu 27 Vận dụng

Một thiên niên kỉ bằng bao nhiêu năm?


Câu 28 Vận dụng

Sự kiện lịch sử nào diễn ra trước chiến thắng lịch sử năm 938 của Ngô Quyền 690 năm?


Câu 29 Vận dụng

Đâu không phải nơi cư trú chủ yếu của người nguyên thủy ở Việt Nam?


Câu 30 Vận dụng
Câu 31 Vận dụng

Văn hóa Bắc Sơn thuộc địa phận tỉnh nào ngày nay?


Câu 33 Vận dụng

Khoảng cách từ Hà Nội đến Nghệ An là 300 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 5 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?


Câu 34 Vận dụng

Cho hình vẽ sau

Đặc điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất hình dạng của địa hình núi ở hình vẽ trên


Câu 35 Vận dụng
Câu 36 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng

Cho bản đồ hành chính các nước trên thế giới:

Thời gian diễn ra mùa nóng và mùa lạnh của nước ta hoàn toàn trái ngược quốc gia nào sau đây?


Câu 38 Vận dụng cao

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả


Câu 39 Vận dụng cao

             "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

              Ngày tháng mười chưa cười đã tối“.

Câu ca dao này chỉ đúng trong trường hợp ở