Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chủ đề mở đầu,1,2,3,4