Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 4