Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ Chương 2

Câu 2 Thông hiểu

Nếu \(a\) là số nguyên dương thì:


Câu 3 Nhận biết

Số nguyên âm biểu thị năm sự kiện: Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm \(776\) trước công nguyên là:


Câu 5 Thông hiểu

Kết quả của phép tính: \(12 + \left( { - 91} \right) + 188 + \left( { - 9} \right) + 300\) là:


Câu 6 Nhận biết

Kết quả của phép tính: \(\left( { - 239} \right) + \left( { - 2021} \right) + 239\) là:


Câu 7 Nhận biết

Kết quả của phép tính \(\left( { - 125} \right).8\) là:


Câu 8 Vận dụng

Điểm $ - 2$  cách điểm $3$ bao nhiêu đơn vị?


Câu 9 Vận dụng
Câu 10 Vận dụng cao

Một chiếc chiếc diều cao $30m$  ( so với mặt đất), sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng lên $7m$  rồi sau đó giảm $4m.$ Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất sau $2$  lần thay đổi?