Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Vị trí địa lí, đất nước nhiều đồi núi

Câu 1 Nhận biết

Điểm cực Bắc của nước ta là xã Lũng Cú thuộc tỉnh:


Câu 4 Nhận biết

Điểm cực Đông của nước ta là xã Vạn Thạnh thuộc tỉnh:


Câu 7 Nhận biết

Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, nên miền núi thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây:


Câu 9 Vận dụng

Đây là đặc điểm quan trọng nhất của địa hình đồi núi nước ta, có ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố khác.