Đề thi học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí các khu vưc: Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á

Câu 3 Thông hiểu

Tập trung chủ yếu ở khu vực ven Thái Bình Dương và vùng phía Nam lãnh thổ Hoa Kì là các ngành:


Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Thông hiểu

Lãnh thổ Trung Quốc giáp với bao nhiêu nước?


Câu 11 Nhận biết

Miền Tây Trung Quốc không phổ biến dạng địa hình nào dưới đây?


Câu 12 Thông hiểu

Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào của Hiệp hội các nước Đông Nam Á?


Câu 14 Nhận biết
Câu 17 Nhận biết
Câu 19 Vận dụng

Giả sử tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì giai đoạn 2015 – 2020 là 0,6%, thì số dân Hoa Kì 2018 là bao nhiêu?


Câu 20 Vận dụng

Biết diện tích của Hoa Kì là 9831,5 nghìn km2 và số dân giữa năm 2018 là 327,2 triệu người, vậy mật độ dân số Hoa Kì thời điểm đó là


Câu 22 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014

(Đơn vị: %)

Dựa vào bảng số liệu trên cho biết, để thể hiện được tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới, biểu đồ thích hợp là


Câu 23 Vận dụng
Câu 25 Vận dụng

Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm:

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Nhật Bản?


Câu 27 Vận dụng

Việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo hướng Đông – Tây tuy không thuận lợi nhưng rất cần thiết để thúc đẩy


Câu 28 Vận dụng

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á là


Câu 31 Vận dụng

Cho bảng số liệu

GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới qua các năm là


Câu 34 Vận dụng cao
Câu 35 Vận dụng cao

Diễn đàn kinh tế được tổ chức nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư ở vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga, biến khu vực này thành trung tâm kinh tế châu Á là


Câu 36 Vận dụng cao
Câu 38 Vận dụng cao
Câu 40 Vận dụng cao

Nhân tố ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á là