Đề thi giữa học kì 2 - Đề 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Liên Bang Nga, Nhật Bản

Câu 2 Nhận biết

Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu của


Câu 11 Thông hiểu

Giao thông vận tải biển của Nhật Bản đứng thứ 3 thế giới và không có cảng biển lớn nào dưới đây?


Câu 12 Nhận biết

Đại bộ phận lãnh thổ Liên Bang Nga thuộc khí hậu nào


Câu 14 Nhận biết

Đâu là ranh giới tự nhiên để phân chia lãnh thổ châu Âu và châu Á trên đất nước Nga?


Câu 15 Nhận biết

Trên lãnh thổ Nhật Bản hiện có bao nhiêu núi lửa đang hoạt động?


Câu 17 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết
Câu 20 Nhận biết

Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức


Câu 22 Thông hiểu

Ý nào sau đây không biểu hiện khó khăn của Liên Bang Nga sau khi Liên Bang Xô viết tan rã (đầu thập niên 1990 và những năm tiếp theo)?


Câu 28 Nhận biết

Khoáng sản có trữ lượng lớn ở đồng bằng Tây Xi-bia là


Câu 29 Nhận biết

Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của vùng Đông Xi-bia?


Câu 30 Nhận biết

Ngành công nghiệp mũi nhọn, hằng năm mang lại nguồn tài chính lớn cho Liên Bang Nga là


Câu 31 Nhận biết

Lãnh thổ Liên Bang Nga chạy qua mấy mũi giờ?


Câu 33 Vận dụng
Câu 34 Vận dụng

Những ngành công nghiệp mà Liên Bang Nga hợp tác chủ yếu với Việt Nam (trước đây và hiện nay) là


Câu 35 Vận dụng

Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm:

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Nhật Bản?


Câu 39 Vận dụng cao
Câu 40 Vận dụng cao

Diễn đàn kinh tế được tổ chức nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư ở vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga, biến khu vực này thành trung tâm kinh tế châu Á là