Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 lần 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: LB Nga (kinh tế) và Nhật Bản

Câu 1 Nhận biết

Quần đảo Nhật Bản nằm ở khu vực nào dưới đây?


Câu 2 Nhận biết

Các loại khoáng sản có trữ lượng đáng kể hơn cả của Nhật Bản là


Câu 5 Nhận biết

Ở Nga, các ngành công nghiệp như năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác gỗ và sản xuất giấy, bột xen-lu-lô được gọi là các ngành công nghiệp


Câu 7 Nhận biết

Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng


Câu 8 Nhận biết

Ý nào sau đây là điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga?


Câu 10 Vận dụng cao