Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Câu 2 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X trong oxi vừa đủ, người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Chọn kết luận chính xác nhất trong các kết luận sau :


Câu 9 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn a mol một chất hữu cơ X thu được 3,36 lít CO2 ở đktc và 4,5 gam H2O. Giá trị của a là