Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Tuần 19 đến tuần 34