Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Tuần 19 đến tuần 25