Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Tuần 1 đến tuần 10