Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2,3 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2, 3: Thành phần hóa học và Cấu trúc của tế bào

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Grana là cấu trúc gồm các túi dẹp xếp chồng lên nhau có trong bào quan:


Câu 3 Nhận biết
Câu 7 Thông hiểu
Câu 11 Nhận biết

Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là:


Câu 12 Vận dụng

Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?


Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại?


Câu 16 Vận dụng

Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là


Câu 19 Nhận biết

Tinh thể đường ăn C12H22O11 - Hóa học 9 - Nguyễn Văn Dũng - CLB Hóa học Chu  Văn An 

Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại ?


Câu 22 Thông hiểu

Các nuclêôtit trên một mạch đơn của phần tử ADN liên kết với nhau bằng


Câu 23 Nhận biết

Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ là


Câu 24 Nhận biết

Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram âm có màu


Câu 25 Thông hiểu

Những đặc điểm nào sau đây có ở tất cả các loại vi khuẩn:

1. Có kích thước bé.

2. Sống kí sinh và gây bệnh.

3. Cơ thể chỉ có 1 tế bào.

4. Chưa có nhân chính thức.

5. Sinh sản rất nhanh.

Câu trả lời đúng là:


Câu 26 Thông hiểu

Cho các đặc điểm sau:

(1) Không có màng nhân

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Không có hệ thống nội màng

(4) Không có thành tế bào bằng peptidoglican

Có mấy đặc điểm là chung cho tất cả các tế bào nhân sơ?


Câu 27 Vận dụng

Protein nào sau đây có vai trò điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể?


Câu 28 Vận dụng

Những sinh vật nào dư­ới đây có vật chất di truyền là ARN?


Câu 29 Vận dụng

Tế bào thực vật không có trung tử nhưng vẫn tạo thành thoi vô sắc để các nhiễm sắc thể phân li về các cực của tế bào là nhờ