Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1,2 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Giới thiệu về thế giới sống và Chương 2: Thành phần hóa học của tế bào

Câu 1 Nhận biết

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là


Câu 2 Nhận biết

Kí hiệu của các loại ARN thông tin, ARN vận chuyển, ARN ribôxôm lần lượt là:


Câu 3 Nhận biết

Chất nào sau đây được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C,H,O,N,P?


Câu 4 Nhận biết

Axit nuclêic bao gồm những chất nào sau đây?


Câu 6 Nhận biết

Một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định là khái niệm của:


Câu 7 Thông hiểu

Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây


Câu 11 Thông hiểu

Các loại axit amin khác nhau được phân biệt dựa vào các yếu tố nào sau đây :


Câu 14 Thông hiểu
Câu 17 Nhận biết

Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?


Câu 18 Thông hiểu

Cho các ý sau:

(1) Nước trong tế bào luôn được đổi mới hàng ngày.

(2) Nước tập trung chủ yếu ở chất nguyên sinh trong tế bào.

(3) Nước tham gia vào phản ứng thủy phân trong tế bào.

(4) Nước liên kết với các phân tử nhờ liên kết hidro.

(5) Nước có tính phân cực thể hiện ở vùng ôxi mang điện tích dương và vùng hidro mang điện tích âm.

Trong các ý trên, có mấy ý đúng với vai trò của nước?


Câu 20 Thông hiểu

Loại phân tử có chức năng truyền thông tin từ ADN tới riboxom và được dùng như khuôn tổng hợp nên protein là


Câu 21 Nhận biết

Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là?


Câu 22 Nhận biết

Các nguyên tố hoá học là thành phần bắt buộc của phân tử prôtêin là:


Câu 23 Nhận biết

Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm:

1. Quần xã

2. Quần thể  

3. Cơ thể   

4. Hệ sinh thái

5. Tế bào         

Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là…


Câu 24 Nhận biết

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử nước là?


Câu 25 Thông hiểu

Ơstrogen là hoocmon sinh dục có bản chất lipit. Loại lipit cấu tạo nên hoocmon này là?


Câu 26 Nhận biết

Trình tự sắp xếp đặc thù của các axít amin trong chuỗi pôlipeptít tạo nên prôtêin có cấu trúc


Câu 27 Vận dụng

Khi sử dụng quá nhiều đường, chúng ta có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh nào dưới đây ? 


Câu 29 Vận dụng

Nếu ăn quá nhiều protein (chất đạm), cơ thể có thể mắc bệnh gì sau đây?


Câu 30 Vận dụng

Những sinh vật nào dư­ới đây có vật chất di truyền là ARN?