Trả lời thực hành mục 2 trang 107 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát hình 23.1, em hãy nêu các đặc điểm dùng để phân loại bảy bộ côn trùng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH1

Quan sát hình 23.1, em hãy nêu các đặc điểm dùng để phân loại bảy bộ côn trùng.

Phương pháp giải:

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết:

Các đặc điểm để phân loại bảy bộ côn trùng: cánh, kiểu miệng nhai, số lượng cánh, cánh trước có dạng màng, mặt trước cánh không có vảy, kim chích ở bụng cuối của con cái

VD

Dựa vào hình 23.1, 23.2 và bảng đặc điểm, em hãy gọi tên các bộ côn trùng từ a đến h.

Phương pháp giải:

Xác định theo khóa lưỡng phân.

Lời giải chi tiết:

Tên các bộ côn trùng từ a đến h:   

a) Bộ không cánh    

b) Bộ cánh nửa     

c) Bộ hai cánh     

d) Bộ cánh cứng      

e) Bộ cánh vảy     

g) Bộ cánh mạng       

h) Bộ cánh màng

CH2

Báo cáo kết quả thực hành.

Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật.

Phương pháp giải:

Tìm đại diện sinh vật cho 5 giới và tạo sơ đồ phân loại.

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện sinh vật năm giới:

Giới khởi sinh: vi khuẩn E.coli

Giới Nguyên sinh: Trùng roi

Giới Nấm: Nấm mốc

Giới thực vật: Lúa nước

Giới động vật: Gà lôi

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài