Trả lời Hoạt động 2 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau bằng cách quy về cộng hoặc trừ hai số thập phân dương tương tự như với số nguyên:

a) \(\left( { - 2,5} \right) + \left( { - 0,25} \right)\)

b) \(\left( { - 1,4} \right) + 2,1\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đặt dấu “-” ra ngoài rồi cộng hai số thập phân dương với nhau.

b) So sánh 1,4 và 2,1. Lấy số lớn hơn trừ số bé hơn.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 2,5} \right) + \left( { - 0,25} \right) =  - \left( {2,5 + 0,25} \right)\)\( =  - 2,75\)

b) \(\left( { - 1,4} \right) + 2,1 = 2,1 - 1,4 = 0,7\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu