Trả lời câu hỏi mục 3 trang 158 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Trả lời câu hỏi mục 3 trang 158 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Dựa vào hình 12.4a và thông tin trong bài. Em hãy: - Đọc trị số khí áp ki đang hiển thị trên khí áp kế kim loại. - Trị số này là khí áp thấp hay khí áp cao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào hình 12.4a và thông tin trong bài. Em hãy:

- Đọc trị số khí áp ki đang hiển thị trên khí áp kế kim loại.

- Trị số này là khí áp thấp hay khí áp cao

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 12.4a và thông tin trong bài

Lời giải chi tiết:

- Trị số khí áp đang hiển thị trên khí áp kế kim loại: 1,2bar = 1,2x1000 = 1200 mb

- Trị số bên trên là khí áp cao.

Câu 2

Quan sát hình 12.5, em cho biết:

- Trên Trái Đất có các đai khí áp nào?

- Nêu tên các đai khí áp thấp, đai khí áp cao.

Hình 12.5. Các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 12.5

Lời giải chi tiết:

- Trái đất có các đai khí áp bao gồm khí áp cao và khí áp thấp.

 + Khí áp thấp: áp thấp xích đạo, áp thấp ôn đới.

 + Khí áp cao: áp cao cận chí tuyến.

Câu 3

Dựa vào hình 12.5, em hãy:

- Kể tên các loại gió chính trên Trái Đất.

- Trình bày phạm vi hoạt động và hướng thổi của gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch.

Hình 12.5. Các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 12.5

Lời giải chi tiết:

- Các loại gió chính trên Trái Đất: gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới, gió đông cực.

- Phạm vi hoạt động của:

 + Gió Tây ôn đới: khoảng từ vĩ độ 300 B đến 600 B và 300 N đến 600 N

 + Gió Mậu dịch:  khoàng từ vĩ độ 30 Bắc và Nam thổi về xích đạo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu