Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Để xác định thời gian vận động viên chạy 800m ta nên dùng loại đồng hồ nào? Vì sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Thực hành đo thời gian

Câu 3

Để xác định thời gian vận động viên chạy 800m ta nên dùng loại đồng hồ nào? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

Ta nên dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian vì khoảng thời gian các vận động viên chạy 800m chỉ trong vòng 2 – 3 phút, phù hợp với chức năng của loại đồng hồ này là được dùng để tính thời gian ở những đơn vị nhỏ hơn giây, giúp đo được thành tích vận động viên chính xác.

Câu 4

Hãy ước lượng thời gian đi từ cuối lớp học tới bục giảng và lựa chọn đồng hồ phù hợp để đo khoảng thời gian đó.

Lời giải chi tiết:

Ta ước lượng thời gian đi từ cuối lớp học tới bục giảng khoảng 10 giây.

Do khoảng thời gian ngắn nên ta chọn đồng hồ bấm giây là phù hợp.

Câu 5

Em hãy quan sát hình 6.2 và cho biết cách hiệu chỉnh đồng hồ ở hình nào thì thuận tiện hơn khi thực hiện phép đo thời gian?

Lời giải chi tiết:

Cách hiệu chỉnh đồng hồ ở hình a: hiệu chỉnh đồng hồ về vạch số 0 trước khi đo thuận tiện hơn khi thực hiện phép đo thời gian.

Câu 6

Quan sát hình 6.3 và cho biết cách đặt mắt để đọc kết quả đo thời gian như thế nào là đúng?

Lời giải chi tiết:

Cách đặt mắt để đọc số chỉ của đồng hồ ở hình a là đúng: đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt đồng hồ.

Luyện tập

Quan sát hình 6.4 và cho biết kết quả đo thời gian ở mỗi trường hợp là bao nhiêu? (Biết ĐCNN của đồng hồ này là 1s).

Lời giải chi tiết:

- Hình a: 5s

- Hình b: 4,95s

Câu 7

Thực hiện đo lần lượt thời gian di chuyển của hai bạn học sinh khi đi từ cuối lớp tới bục giảng. Hoàn thành theo mẫu bảng 6.1.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hành đo thời gian di chuyển của hai bạn học sinh khi đi từ cuối lớp tới bục giảng. Sau đó kẻ bảng và hoàn thành theo mẫu bảng 6.1.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6: Đo thời gian