Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 188 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 188 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II. Các hành tinh của hệ Mặt Trời

1. Các hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời

CH

Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất?

Phương pháp giải:

Chu kì quay của Trái Đất là 1 ngày, của Hỏa tinh là 1,03 ngày.

Lời giải chi tiết:

Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của Hỏa tinh có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

2. Các hành tinh vòng ngoài của Hệ Mặt Trời

CH1

Người ta vẫn nói sao Hỏa, sao Kim, sao Thổ,…đều là các ngôi sao trong Hệ Mặt Trời. Nói như thế là đúng hay sai? Tại sao?

Phương pháp giải:

Sao Hỏa, sao Kim, sao Thổ là các hành tinh.

Lời giải chi tiết:

Người ta vẫn nói sao Hỏa, sao Kim, sao Thổ,…đều là các ngôi sao trong Hệ Mặt Trời => Nói như vậy là sai vì chúng là các hành tinh chứ không phải sao.

CH2

Vì sao ta nhìn thấy các hành tinh trong Hệ Mặt Trời? Em hãy giải thích bằng hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Ta nhìn thấy các hành tinh trong hệ Mặt Trời vì chúng nhận được ánh sáng từ Mặt Trời và phản xạ lại.

CH3

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, sẽ nhìn thấy Mặt Trời lớn hơn hay nhỏ hơn so với khi ở Trái Đất?

Phương pháp giải:

Trái Đất gần Mặt Trời hơn so với Hải Vương tinh.

Lời giải chi tiết:

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, sẽ nhìn thấy Mặt Trời nhỏ hơn so với khi ở Trái Đất vì Trái Đất gần Mặt Trời hơn so với Hải Vương tinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 54: Hệ Mặt Trời


Hỏi bài