Trả lời câu hỏi mục 2 trang 171, 173 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

1. Nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt nhiệt đới và ôn đới khác nhau như thế nào? Tại sao lại có sự khác nhau đó?

2. Quan sát hình 19.3, hãy cho biết các dòng biển nóng và dòng biển lạnh xuất phát từ khoảng vĩ độ nào và di chuyển đến khoảng vĩ độ nào.

Hình 19.3. Lược đồ các dòng biển trên đại dương thế giới

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Nghiên cứu nội dung kiến thức phần nhiệt độ và độ muối.

2. Quan sát hình 19.3 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

1.

Nhiệt độ và độ muối của:

-         Vùng biển nhiệt đới: 25 - 30 độ C, độ muối cao

-         Vùng biển ôn đới:  thấp hơn 25 độ C, độ muối thấp

=> Sở dĩ có sự khác nhau về nhiệt độ nước biển và độ muối là vì: 

Nhiệt độ của lớp nước trên mặt biển và đại dương thay đổi theo vĩ độ. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ càng giảm dần.

Độ muối của các biển và đại dương khác nhau do tác động của các yếu tố:

  • Nhiệt độ nước biển, đại dương (các dòng hải lưu nóng, lạnh).
  • Lượng bay hơi nước.
  • Nhiệt độ môi trường không khí.
  • Lượng mưa.
  • Điều kiện địa hình (vùng biển, đại dương kín hay hở).
  • Số lượng nước sông đổ ra biển, đại dương.

  2.

- Dòng biển nóng chảy từ xích đạo về các hướng các cực.

- Dòng biển lạnh chuyển động từ 40 độ Bắc hoặc Nam về vùng xích đạo.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu