Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 165 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 165 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Gọi tên dạng năng lượng chính được sử dụng trong mỗi tình huống sau đây:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II. Các dạng năng lượng

CH1

Gọi tên dạng năng lượng chính được sử dụng trong mỗi tình huống sau đây:

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng 47.1/SGK -166.

Lời giải chi tiết:

- Hình a: Năng lượng ánh sáng

- Hình b: Thế năng hấp dẫn

- Hình c: Điện năng

CH2

Hãy chọn tên dạng năng lượng (ở cột A) phù hợp với phần mô tả (ở cột B). Ví dụ 1 – d.

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng 47.1/SGK -166.

Lời giải chi tiết:

1 – d           2 – a

3 – e           4 – b

5 – c

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài