Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo.Hãy kể tên các hành tinh, vệ tinh xuất hiện trong hình 45.1.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Cấu trúc của hệ Mặt Trời

Câu 1

Hãy kể tên các hành tinh, vệ tinh xuất hiện trong hình 45.1.

Lời giải chi tiết:

Các hành tinh, vệ tinh xuất hiện trong hình 45.1, gồm: Mặt Trời, Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh, Hải vương tinh.

Câu 2

Tính từ Mặt Trời thì Trái Đất là hành tinh thứ bao nhiêu?

Lời giải chi tiết:

Tính từ Mặt Trời thì Trái Đất là hành tinh thứ 3.

Câu 3

Các hành tinh có chuyển động quanh Mặt Trời không? So sánh chiều chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh.

Lời giải chi tiết:

Các hành tinh có chuyển động quanh Mặt Trời. Chiều chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh là cùng một chiều.

Câu 4

Dựa vào số liệu trong bảng 45.1, em hãy so sánh khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời với khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời. Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất, hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?

Lời giải chi tiết:

- Khoảng cách từ Thủy tinh và Kim tinh đến Mặt Trời gần hơn so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

- Khoảng cách từ Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh xa hơn so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

- Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Hải Vương tinh.

Luyện tập

Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời gần Trái Đất nhất? Nó cách Trái Đất bao nhiêu kilômet?

Phương pháp giải:

Dựa vào số liệu bảng 45.1/SGK-trang 196.

Lời giải chi tiết:

Trong hệ Mặt Trời hành tinh gần Trái Đất nhất là Kim tinh, nó cách Trái Đất 0,28 AU.

Câu 5

Nêu sự liên hệ giữa chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh và khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời.

Lời giải chi tiết:

Chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh là khác nhau. Khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời càng lớn thì chu kì càng lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu