Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 187 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 187 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất, hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Hệ Mặt Trời

CH1

Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất, hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 54.1/SGK - 154.

Lời giải chi tiết:

Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh.

Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Hải Vương tinh.

CH2

Lực hấp dẫn gây ra chuyển động của tám hành tinh xung quanh Mặt Trời phụ thuộc vào khối lượng và khoảng cách đến Mặt Trời của các hành tinh. Theo em dự đoán, thời gian quay quanh Mặt Trời của các hành tinh có giống nhau không?

Lời giải chi tiết:

Dự đoán: Thời gian quay quanh Mặt Trời của các hành tinh không giống nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 54: Hệ Mặt Trời


Hỏi bài