Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Em có nhận xét gì về Trăng khuyết ở nửa đầu tháng và ở nửa cuối tháng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Mặt Trăng và các hình dạng nhìn thấy

CH1

Em có nhận xét gì về Trăng khuyết ở nửa đầu tháng và ở nửa cuối tháng?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 53.2/SGK - 154.

Lời giải chi tiết:

- Giống nhau: Đều có hình dạng là Trăng khuyết

- Khác nhau:

+ Trên hành trình đến trăng tròn, chúng ta sẽ thấy tỷ lệ lớn dần lên từ trăng khuyết đầu tháng ở nửa được chiếu sáng của Mặt Trăng => hiện tượng này được gọi là trăng tròn dần.

+ Khi chuyển từ trăng tròn đến trăng khuyết cuối tháng, chúng ta sẽ nhìn thấy tỷ lệ nhỏ dần đi ở phần được chiếu sáng của Mặt Trăng => hiện tượng này được gọi là trăng khuyết dần.

CH2

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau bao nhiêu tuần?

Lời giải chi tiết:

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau 4 tuần.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 53: Mặt Trăng


Hỏi bài