Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Số ghi đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Khối lượng

Câu 1

Trên vỏ hộp sữa có ghi “Khối lượng tịnh 380 g” (hình 37.1a). Số ghi đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

Lời giải chi tiết:

Số ghi đó chỉ lượng sữa chứa trong hộp.

Luyện tập

Trên một bao gạo có ghi 25 kg (hình 37.1b). Số ghi đó cho biết điều gì?

Lời giải chi tiết:

Số ghi đó cho biết khối lượng gạo trong bao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu