Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 157 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 157 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Lực ma sát là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Lực ma sát là gì?

CH1

Lực ma sát là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?

Phương pháp giải:

Lực ma sát xuất hiện ở giữa vật và bề mặt tiếp xúc

Lời giải chi tiết:

Lực ma sát xuất hiện ở giữa vật và bề mặt tiếp xúc => Lực ma sát là lực tiếp xúc.

CH2

Xác định phương và chiều của lực ma sát trong các hình 44.2.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về các đặc trưng của lực.

Lời giải chi tiết:

Lực ma sát xuất hiện trong hình 44.2 có:

+ Phương: Nằm ngang

+ Chiều từ phải qua trái (ngược chiều lực đẩy).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 44: Lực ma sát


Hỏi bài