Trả lời câu hỏi mục 1 trang 103 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 30.1 và trả lời câu hỏi:

1. Nhận xét về hình dạng của nguyên sinh vật.

2. Kể tên các môi trường sống của nguyên sinh vật. Em có nhận xét gì về môi trường sống của chúng?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

1 Hình dạng của nguyên sinh vật rất đa dạng: hình cầu (tảo silic), hình thoi, hình giày (trùng giày),... hoặc không có hình dạng nào cố định (trùng biến hình).

2. Môi trường sống của nguyên sinh vật rất đa dạng, có thể ở cơ thể sinh vật khác, môi trường nước, trên đất, đá...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Virus