Héc-ta

Bình chọn:
4 trên 35 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 29, 30 sgk toán 5

    Bài 1, 2 trang 29, 30 sgk toán 5

    Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bài 2. Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

  • Bài 3, 4 trang 30 sgk toán 5

    Bài 3, 4 trang 30 sgk toán 5

    Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Bài 4. Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất