Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu
 • Bài 1 trang 21 sgk toán 5

  Bài 1 trang 21 sgk toán 5

  Bài 1. 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

 • Bài 2 trang 21 sgk toán 5

  Bài 2 trang 21 sgk toán 5

  Bài 2. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

 • Bài 3 trang 21 sgk toán 5

  Bài 3 trang 21 sgk toán 5

  Bài 3. Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?