Bài 14. Thu - đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"

Bình chọn:
4.6 trên 124 phiếu