Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên trường vãn vọng)

Bình chọn:
4.5 trên 129 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn