Sinh sản của vi sinh vật

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

1. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào ?

1. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào ? Nêu sự khác biệt giữa bào tử sinh sản và nội bào từ ở vi khuẩn. Bào tử vô tính và bào tử hữu tính ở nấm khác nhau như thế nào ?
2. Nêu ví dụ ứng dụng sự sinh sản của vi sinh vật để phục vụ đời sống con người.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu