Sinh sản của vi sinh vật

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

1. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào ?

1. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào ? Nêu sự khác biệt giữa bào tử sinh sản và nội bào từ ở vi khuẩn. Bào tử vô tính và bào tử hữu tính ở nấm khác nhau như thế nào ?
2. Nêu ví dụ ứng dụng sự sinh sản của vi sinh vật để phục vụ đời sống con người.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

Virut Virut

1. Người ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sống. Ý kiến của em thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 1 phần I trang 129 SGK Sinh học 10 Bài 1 phần I trang 129 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 phần I trang 129 SGK Sinh học 10. Thay các số bằng tên các kiểu sinh dưỡng và cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 3 phần I trang 129 SGK Sinh học 10 Bài 3 phần I trang 129 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 phần I trang 129 SGK Sinh học 10. Hãy điền những ví dụ đại diện vào cột thứ bốn trong bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 1 phần II trang 130 SGK Sinh học 10 Bài 1 phần II trang 130 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 phần II trang 130 SGK Sinh học 10. Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục...

Xem chi tiết
Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bật là chưa có nhân hoàn chỉnh.

Xem chi tiết
Nhập bào và xuất bào Nhập bào và xuất bào

Nhập bào là phương thức tế bào đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách r én dạng màng sinh chất.

Xem chi tiết
Thu hoạch về thí nghiệm co và phản co nguyên sinh Thu hoạch về thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

1. Quan sát tế bào ban đầu Ban đầu tế bào được ngâm trong nước cất → nước thấm vào tế bào → tế bào trương nước → khí khổng mở ra...

Xem chi tiết
Vận chuyển thụ động Vận chuyển thụ động

Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu