Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
 • Bài 1 trang 44 SGK Vật lí 10

  Bài 1 trang 44 SGK Vật lí 10

  Giải bài 1 trang 44 SGK Vật lí 10. Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B...

 • Bài 2 trang 44 SGK Vật lí 10

  Bài 2 trang 44 SGK Vật lí 10

  Giải bài 2 trang 44 SGK Vật lí 10. Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm. Tính sai số phép đo này và viết kết quả đo.

 • Bài 3 trang 44 SGK Vật lí 10

  Bài 3 trang 44 SGK Vật lí 10

  Giải bài 3 trang 44 SGK Vật lí 10. Cho công thức tính vận tốc tại B: