Quan sát hình 1, kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Những vật nuôi chính ở Tây Nguyên là..

Quan sát hình 1, kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên

GỢI Ý LÀM BÀI

Những vật nuôi chính ở Tây Nguyên là:

- Bò

- Trâu

- Voi

Các bài liên quan: - Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên